APx500 v6.1 - Lisää työkaluja kaiuttimien Rub & Buzz mittauksiin

APx500 v6.1 - Lisää työkaluja kaiuttimien Rub & Buzz mittauksiin

Rub & Buzz on yleisesti käytetty mittaus kaiuttimien tai kaiutinelementtien valmistusvirheiden löytämiseen. Tyypillisiä virheitä ovat puhekelan epäonnistunut asennus, jolloin puhekela ottaa kontaktia sen ympärillä oleviin mekaanisiin osiin, kuten magneettiin. Ylimääräisiä ääniä voivat myös aiheuttaa roska puhekelassa, kartion, reunuksen tai pölykupin huono liimaus tai väärä asennus, jotka saattavat aiheuttaa turbulenssityyppisiä vuotoääniä.

Korva on herkkä erilaisille kaiuttimesta kuuluville lisä-äänille mutta niiden havaitseminen mittaamalla saattaa olla haasteellista perinteisillä mittausmenetelmillä. Kaiutinelementin tuottama harmoninen särö voi olla normaalitilanteessa suurempi kuin Rub & Buzz -tyyppinen ääni, peittäen sen alleen mittaustuloksessa. Näin perinteiset taajuusvaste ja särömittaukset saattavat havaita ainoastaan kaikkein vakavimmat Rub & Buzz -viat.

Audio Precision audiomittalaitteissa käytettävä APx500 ohjelmiston uusin versio 6.1 tuo uusia tapoja Rub & Buzz -tyyppisten ongelmien havaitsemiseen. Aikaisemman Rub & Buzz mittauksen lisänä on uudet SoneTrac, High-Order Harmonic Distortion (HOHD) ja Rub & Buzz Loudness -nimiset mittaukset, jotka käyttävät erityyppisiä mittausmenetelmiä ongelmien havaitsemiseen.

SoneTrac on edelleenkehitetty versio Rub & Buzz mittauksesta, jossa erilaisten suotimien avulla pyritään vaimentamaan signaalin kohinaa ja saamaan esiin mahdollisia Rub & Buzz -tyyppisiä ääniä. High-Order Harmonic Distortion (HOHD) mittaa korkeampia (20-200) harmonisia särökomponentteja, joita esiintyy yleisesti Rub & Buzz tyyppisissä tilanteissa. Rub & Buzz Loudness mittauksessa hyödynnetään psykoakustisia malleja häiriöäänien havaitsemiseksi.

Kuva: Rub & Buzz (ylhäällä vasemmalla), SoneTrac (ylhäällä oikealla), High-Order Harmonic Distortion (alhaalla vasemmalla), and Rub & Buzz Loudness (alhaalla oikealla).

Fast Sweep - uusi mittasignaali

Fast Sweep on kehitetty tukemaan uusia HOHD ja Rub & Buzz Loudness -mittauksia. Se on erittäin nopea askellettu mittasignaali. Taajuuden vaihto tapahtuu jatkuvana, jolloin minimoidaan taajuuden vaihdosta johtuvien transienttien vaikutus mittaukseen. Fast Sweep -mittasignaalin etuja ovat haluttaessa yksittäisten mittaustaajuuksien tarkka valinta, mahdollisuus pyyhkäistä taajuusvastetta alhaalta ylös tai ylhäältä alas, korkeampien (20 - 200) harmonisten särökomponenttien mittaus sekä transienttivärinän puute matalilla tai korkeilla taajuuksilla.

Uusi ohjelmistoversio ilmoittaa THD särön joko IEC tai IEEE muodossa, sekä mahdollistaa särömittaustuloksen normalisoinnin. Varsinkin kaiutinmittauksessa se saattaa olla hyödyllinen. Mittauksessa mitatun aaltomuodon sekä impulssivasteen voi myös tallentaa .wav muotoon.

 Yllä Fast Sweep -mittasignaalin esittelyvideo

Lisätietoa uudesta ohjelmistoversiosta.


Ajankohtaista

v7.jpg

Open Loop Fast Sweep, FFT analyysin uudet ominaisuudet, Transfer Function mittaus Bench Mode puolelle sekä GRAS SysCheck2 tuki.

Rub_and_Buzz_Examples_APx500_Measurement_Software_Version_6.1.jpg

Audio Precision audiomittalaitteissa käytettävä APx500 ohjelmiston uusin versio 6.1 tuo uusia työkaluja Rub & Buzz tyyppisiin mittaushaasteisiin.

APx517B_audio_analyzer.jpg

APx517B audiomittalaitteeseen on integroitu audiomittalaite / audioanalysaattori, vahvistin, kuulokevahvistin sekä mikrofoniliitäntä virtalähteellä. Mittalaitteeseen löytyy myös kattava valikoima vaihtoehtoisia digitaaliliitäntöjä.

Multiple_Simultaneous_Input.jpg

Multi Input mahdollistaa kahden eri sisäänmenon käytön samanaikaisesti mittaamisessa. Voit mitata esimerkiksi analogisesta ja digitaalisesta sisäänmenosta samalla mittauksella.

pdm16.jpg

APx PDM 16 moduli mahdollistaa 16 PDM kanavan samanaikaisen sisäänmenon ja mittaamisen esimerkiksi älykaiutinta mitattaessa.

Flex2.jpg

APx500 mittausohjelmiston uusin versio APx500 Flex mahdollistaa mittaamisen ASIO-ajureilla varustetun audioliitännän kautta.

Audio-Precision-APx-Software-v5.0-Transfer-Function-Measurement-Example.jpg

Transfer Function -mittauksella voi mitata taajuusvastetta käyttäen vapaasti valittavaa laajakaistaistaista mittasignaalia kuten puhetta, musiikkia tai kohinaa.

555B_ADIO_DSIO_PDM_BT.jpg

Uudistuneessa APx B-sarjassa on tehokkaampi suoritusyksikkö sekä nopeampi yhteys tietokoneen ja mittalaitteen välillä.

FPO-apx-keybox-sm3.jpg

Audio Precision julkaisee uuden version APx ohjelmistosta joka sisältää mm. Open-loop log-swept sine chirp -mittaukset, monikanavaisen sisäänmenoekvalisoinnin, DTS:X tuen sekä AAC MPEG2 tuen.

AP-ABC-MRT-Measurement-Results-768x406.jpg

ABC_MRT käyttää mittasignaalina puhetta joten se soveltuu erinomaisesti mittauksiin joihin normaalit mittasignaalit kuten siniaalto tai kohina eivät sovellu.

BT_Duo_Module.jpg

Bluetooth Duo on uudistunut Bluetooth digitaaliliitäntä APx-sarjan mittalaitteisiin.

audio-app.jpg

Ohjelmiston viimeisin versio tukee uusimpia Android versioita.

apx1701-3-4-2000px-1.jpg

APx1701 on työkalu kaiutin-, kuuloke- ja mikrofonimittaukseen.

AUX-0040.jpg

Kaksikanavaisen AUX-0025 sekä kahdeksankanavaisen AUX-0100 suotimien rinnalle Audio Precision on tuonut uuden kaksikanavaisen 20 Hz - 40 kHz kaistanpäästösuotimen.

APx555-Straight-view-2000-px-wide-1.jpg

APx555 on erittäin suorituskykyinen audioanalysaattori ilman kompromisseja.

Liity postituslistallemme

Saat ajankohtaista tietoa uusista tuotteista ja muusta ajankohtaisesta. Listalle liittyminen ja siitä poistuminen on helppoa. Eikä se velvoita sinua mihinkään.